Svenska modellen hotas!

Svenska modellen hotas!

Svensk arbetsmarknad bygger på förhandling mellan arbetsgivare, och arbetstagare

i de fall överenskommelse ej kan nås finns strejk som en sista utväg.

Hotet att förbjuda eller begränsa konflikträtten aktualiseras ännu en gång.

Om de ansvariga inte förstått eller lärt av parternas historia kan man förledas att tro att menar att arbetstagarna tar till till strejkvapnet lättvindligt.

Alla i en konflikt får betala, innan en överenskommelse uppnås, därför skall inget tvivel sås att arbetstagare inte tar sitt fulla ansvar.

Liberaler och Centerpartister aktualiserar ytterligare en gång viljan till lagstiftning i syfte att begränsa strejkrätt och förhindra att solidaritets insatser från annat fackförbund får råda.

När man så går hand i hand med Svenskt Näringsliv så lever man upp till devisen ” säg mig vem du umgås med skall jag säga vem du är”

Lars Olin