Angående rekryteringsmyndighetens avdelning i Kristianstad

Angående rekryteringsmyndighetens avdelning i Kristianstad

Det blev känt bara för en kort tid sedan att Rekryteringsmyndigheten planerar att flytta verksamheten i Kristianstad till Malmö. Såväl kommun som Region Skåne har reagerat på det och ställer sig frågande till det ställningstagandet. Arbetarekommunens styrelse instämmer i det ifrågasättandet och har därför beslutat att skicka följande brev till generaldirektören för Rekryteringsmyndigheten:

Generaldirektör Christina Malm
Rekryteringsmyndigheten
Karolinen
651 80 Karlstad

Angående den planerade flytten av Rekryteringsmyndighetens avdelning i Kristianstad till Malmö

Regeringen genomför nu en omlokalisering av statliga verk och myndigheter. Det är bra och riktigt att regeringen använder sig av de möjligheter som finns för att staten med sina uppdrag ska finnas i hela landet. I dagarna står bland annat att läsa om Fastighetsmäklarinspektionen som med 19 anställda nu flyttas från Stockholm till Karlstad.

För någon vecka sedan blev det känt att Rekryteringsmyndigheten planerar att flytta den del av sin verksamhet som idag är förlagd i Kristianstad, till Malmö. Det är för oss obegripligt och kan knappast ses som ett led i regeringens strävan att förlägga statliga verksamheter på olika platser i landet.

Rekryteringsmyndighetens kontor i Kristianstad har ungefär lika många anställda som Fastighetsmäklarinspektionen, men antalet anställda kan förmodligen väntas öka när fler behöver rekryteras till försvarsmakten och nu när mönstring återinförs.

I Kristianstad finns goda möjligheter till en expandering av verksamheten. Skåne är en arbetsmarknadsregion och det finns goda kommunikationer i regionen. Genom regeringens satsningar på tågtrafiken och genom att bygga ut E22 till motorväg genom Skåne förbättras kommunikationerna ytterligare. Det kan inte finnas något rimligt skäl att flytta en fungerande verksamhet som avdelningen i Kristianstad till Malmö. Verksamheten har inte funnits i Malmö tidigare så det handlar knappast om någon sådan rationalisering. Högre lokalkostnader torde bli den enda konsekvensen om verksamheten flyttas.

I det här fallet är det helt nödvändigt att tänka om, allt annat vore mycket märkligt, och vi räknar med att så sker.

Kristianstad 2016-09-30

För socialdemokraterna i Kristianstad

Dan Berger
Ordförande