Röda Rosen ställer en enkel fråga

Röda Rosen ställer en enkel fråga

Är det någon som minns vad Alliansregeringen åstadkom förutom jobbskatteavdragen 1,2,3,4 och 5? Jo, det förstås, avskaffandet av fastighetsskatten vilket gjorde de redan förmögna i Stockholms mer välbeställda områden ännu mer välbeställda. Jag får naturligtvis inte heller glömma bort försämringen av A-kassan och sjukförsäkringens skamliga streck för hur lång tid man får vara sjuk. Ja, jobbskatteavdragen ledde dessutom till att pensionärer nu betalar högre skatt än de som inte är pensionärer. En egendomlighet i sig som heter duga, men som S-MP- regeringen gör allt för att rätta till.

Resultaten då, blev det fler jobb, färre arbetslösa och minskade sjukskrivningar? Det facit och arv som Alliansregeringen lämnade efter sig är dystert. Inga siffror gick åt rätt håll! Sjukskrivningarna ökade efter 2010, arbetslösheten slog nya rekord och den märkliga företeelsen ’Fas 3″ såg dagens ljus. Men klyftorna ökade stadigt och meningen var väl att resterna av överflödet på något sätt ska sippra ner till de mindre bemedlade, allt enligt den så kallade hästskitsteorin.

Röda Rosen ställer förstås de här frågorna av ett alldeles speciellt skäl. Ett stående mantra från till exempel de gamla vanliga moderaternas partiledare är att regeringen i allmänhet och Stefan Löfven i synnerhet inte har någon plan. Detta mantra brukar även regelbundet upprepas av andra politiker på den borgerliga sidan, borgerliga ledarskribenter och diverse så kallade politiska expertkommentatorer på teve.

Enligt Rosens mening är detta som nu sker en bedrövelse och mest en nidbild som borgerligheten med benäget bistånd av vissa media nu sprider.

Några exempel av det som hittills genomförts och det som planeras av S-MP- regeringen är följande:

– det skamliga bortre strecket i sjukförsäkringen är borta.

– gapet mellan vad pensionärer och löntagare betalar i skatt har börjat att slutas.

– statsbidragen till kommunerna ökar nu för att stödja den välfärd vi har och för att ge möjligheter att utveckla välfärden. Det blir ytterligare 72 miljoner kronor till Kristianstads kommun nästa år.

– För Kristianstad innebär det, utöver de 72 miljonerna, satsningar på skolan, till exempel i form av cirka 25 miljoner mer till förskolan, lågstadiet och läxhjälp i skolan. Nästa läsår kommer vi att ha ytterligare mellan 25 och 30 medarbetare på lågstadiet, dels lärare, men även annan personal, till exempel fritidspedagoger, socialpedagoger eller administrativa stödfunktioner, som avlastar lärare så att de kan koncentrera sig på sitt pedagogiska arbete.

– lärarlönesatsning genomförs nu.

– flera satsningar på innovationer, exportstöd och forskning genomförs.

– utbildning är en nyckelfråga; nu satsas det på fler platser på vuxenutbildning med till exempel yrkesvux och yrkeshögskolor. Det blir fler platser på universitet och högskolor.

– många nya lärare behövs, ett allvarligt försummat kapitel av Alliansregeringen, och lärarutbildningen byggs ut.

– klimatsatsningar för att främja en hållbar utveckling.

– polisyrket utvecklas och utbildningen ska förbättras, samtidigt som mer resurser ges till polisen.

– försvaret kommer att få en nödvändig upprustning, ett försvar som rustades ner så till den grad att en moderat försvarsminister avgick i protest.

– bekämpningen av terrorbrott har prioriterats och lagstiftningen skärpts. Här var Alliansregeringen märkligt passiv.

Den som inte kan se en röd tråd i regeringens politik är rätt blind, vill nog Rosen påstå.

Planen är, om man vill uttrycka det så, klassisk socialdemokratisk politik, utvecklad med hållbarhetsdimensionen. Vi bygger landet med idén om allas möjligheter att nå sin fulla potential. Eller med Hjalmar Brantings svar på frågan om varför han var socialdemokrat: ”…därför att min känsla revolterar mot en sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan”. Vi bygger landet väl medvetna om att det är med kunskaper och en hög utbildningsnivå som vi utvecklar våra näringar, vår forskning och våra framgångsrika exportföretag, där många är högteknologiska och världsledande. Vi bygger landet med en strävan att fördela våra resurser så att de främjar jämlikhet och allas lika möjligheter till ett gott liv. Vi bygger landet så att det ska bli långsiktigt hållbart så att våra barn och barnbarn också ska få goda livsvillkor, med levande hav, frisk luft och att få leva med naturens mångfald. Vi bygger landet för att vi ska klara att värna solidaritet och medmänsklighet, här hemma och i världen.

Vad var det nu Alliansregeringen ville? Var jobbskatteavdragen mål eller medel? Vilka mål var det den eventuellt ville nå? Det blev hur som helst en kollaps för Sveriges mest överskattade statsminister och hans regering. Nu har de glömt allt och det är nog rätt mänskligt.

Nu har vi en regering som regerar med tydliga mål i sikte. Det är inte enkelt och stora utmaningar väntar. Men det finns en riktning, en röd tråd. Som röd ros känner Röda Rosen enbart stolthet och tillförsikt inför framtiden.

Det är en mycket behaglig dag idag. Blå himmel. Jordgubbar med gräddmjölk. Ett kokt ägg och en bit sill. Kaffe. Ska strax lyssna på Malena Ernmans nya album ”Sverige” som hon släpper just idag. Det är fint, landet Sverige.