Det ska vara gött att leva i Kristianstad

Det ska vara gött att leva i Kristianstad

Aldrig förr har så många haft anledning att tacka Sven Hansson, som byggde och lade grunden för det ABK som skapade goda boendevillkor och med stort socialt ansvar fördelade bostäderna efter behov. ABK är en allmännytta bland de främsta i landet, ett arv som bland annat Lars Persson (M) och Sven Erik Bergkvist (S) förvaltat och utvecklat till gagn och stolthet för hyresgäster och blivande.

Inte att förglömma det miljöerkännande som dåvarande regering genom Anna Lindh överlämnade, ett miljöarbete som fortsätter. ABK tar ansvar för goda bostäder i såväl tätort – basort – landsbyggd och ser till alla kommuninvånares bästa.

Jag delar med stor sannolikhet en ”stolthet” över ett ABK som gjort ”Arenan” till en mötesplats för spänning, motion, tävling och till en god gemenskap.

Känner också stolthet att kunna berätta för andra hur ABK genom bidrag och personella resurser ger stöd till ideella organisationer för meningsfyllda aktiviteter.

Stolt över att kunna säga till andra, för Dig som vill något bättre, kom till Kristianstad.

Lars Olin