Heltid som norm en jämställdhetsfråga

Heltid som norm en jämställdhetsfråga

Anförande på Kristianstad Kommunfullmäktige 160419:

Att införa Heltid som norm för kommunens anställda var en av frågorna vi Socialdemokrater lovade genomföra om vi fick förtroendet att styra , och vi samverkanspartier i Majoriteten blev överens och la in frågan i vår politiska plattform för mandatperioden..

Man kan se på detta med rätten till heltid på flera sätt, för oss handlar det om jämställdhet då det idag i huvudsak är kvinnor som arbetar deltid..

Det handlar självklart också om lön, och en pension som man kan leva på..

Men det handlar också om Kristianstads Kommun som arbetsgivare, ska vi kunna behålla och rekrytera personal framöver, så är erbjudandet om heltid en viktig faktor om man vill vara en god arbetsgivare..

Så därför är jag som Personalutskottets ordförande idag glad att vi är framme för beslut..

Vi har processat detta ute i nämnder, förvaltningar och i de fackliga organisationerna, under ett års tid, många har varit inblandade och delaktiga i det underlag som vi idag ska ta ställning till..

Men resan hit är bara ett steg, jag har aldrig sagt att införandet är enkelt, men med detta beslutet kan vi praktiskt börja jobba med det på riktigt..

Vi är medvetna om att det krävs ett arbete ute i verksamheterna, både när det gäller schemaläggning, men framförallt att man parallellt funderar på hur man jobbar..

Jobbar vi personaleffektivt, eller jobbar vi såhär för att vi alltid har gjort det..

Nu finns en möjlighet att aktivt tänka till kring vårt arbetssätt..

Kan vi vara mer flexibla, mellan enheter och olika verksamheter..

Jag är övertygad om att det finns många smarta lösningar ute bland våra anställda, det gäller bara att ta tillvara dem..

Ja, det ligger mycket arbete framför oss ute i förvaltningarna, många beslut måste tas, det är därför vi vill tillsätta en politiskt styrgrupp som följer införandet och kan vara med och fatta de beslut som krävs efterhand..

Jag har medvetet inte pratat ekonomi, för vi hade ganska snabbt hamnat i ställningstagande om omöjliga beräkningar där vi ställer olika variabler mot varandra..

Men jag måste ändå säga något, för frågan kommer säkert upp, de kostnader som kan beräknas fram, täcks gott o väl i de kostnader som vi idag har för att ta in vikarier, vikariekostnaden för 2015 landade på 402 miljoner, i den summan är det inte bara studenter som sommarjobbar..

Tänker vi till, jobbar smartare, mer flexibelt och använder pengarna vi idag lägger på att plocka in vikarier, och lägger det på befintlig personal som går upp och arbetar heltid istället, så tror jag att vi kan lösa heltidsfrågan utan att det påverkar Kommunens totala budget negativt..

Dan Berger

Personalutskottets & Arbetarkommunens Ordförande i Kristianstad