Möt våren på cykel!

Möt våren på cykel!

Nu år våren här och det är dags att ta fram cykeln. Möjligheterna att ta sig fram med cykel är stora i vår kommun och det är idag många som cyklar. Att ännu fler väljer att ta cykeln är en av de centrala pusselbitarna för att bidra till ett fossilbränslefritt Kristianstad.

Ett allt större antal människor upptäcker fördelarna med att ta sig till och från jobbet eller skolan med hjälp av cykeln. I Sverige det riktas alltfler resurser till cykelbanor, säkerhet och cykelvägar. Den nationella cykelstrategin tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen; funktionsmålet om tillgänglighet, samt preciseringar för hänsynsmålet kring säkerhet, miljö och hälsa. Det är i detta sammanhang även viktigt att poängtera att cykel är ett betydligt billigare transportmedel än bilen. Att köra bil kostar mycket pengar, dels för bränsle, men också för parkering, skatt, försäkringar och service.

Det finns väldigt många andra positiva delar med att cykla. När du cyklar tränar du igenom hela kroppen och med regelbunden träning kommer de hälsosamma effekterna på köpet.

I Kristianstad kommun finns det många cykelvägar och fler är på gång att byggas. Ett av klimatberedningens prioriterade områden är att fortsätta hitta vägar för att fler skall använda cykeln istället för bilen. Detta gäller exempelvis att se över parkeringsmöjligheter, fler cykelställ och fler cykelpumpar runtom i kommunen. När det kommer till cykelfrämjande åtgärder, genomför kommunen redan idag en mängd olika cykelaktiviteter, exempelvis cykelorientering, Framtidsveckan och fler aktiviteter är på gång. Nu i vår kommer Kristianstad kommun att satsa på en cykelkampanj. Helt nya cykelkartor kommer att tas fram och dessa kommer att skickas ut till ett stort antal hushåll i kommunen. I samband med detta kommer det också att anordnas en tävling med möjlighet att vinna en elcykel. Klimatberedningen har vidare tagit initiativ till att kommunen granskas av Cykelfrämjandet genom den s.k. Cykelvelometern.

Sveriges regering satsar också extra medel på en cykelstrategi. Runt 100 miljoner avsätts till denna under perioden 2016-2017. Denna satsning på fossilfria resor är ett mycket viktigt steg i klimatarbetet.

För Kristianstad Kommuns del är det också mycket positivt att Sydostleden, som väntas vara klar i juni 2016, knyter ihop flera landskap och län och den kommer att bli 27 mil lång. Leden sträcker sig ifrån Växjö till Simrishamn och tar vägen via både Kristianstad och Åhus. Detta utvecklar ju då möjligheterna för fler att ta sig fram med cykel och det lockar turister till att besöka denna vackra del av Sverige.

-Så nu när våren är här, ställ dig då frågan:

-Behöver jag ta bilen idag?

Fredrik Winberg, (S)
ordförande Klimatberedningen