Heltid som norm deltid som möjlighet!

Heltid som norm deltid som möjlighet!

Socialdemokraterna lovade inför valet 2014 alla anställda i kommunen rätten till heltid. Det är ett viktigt steg på vägen att bli en attraktivare kommun och arbetsgivare.

Helt i linje med den politiska viljeinriktningen i plattformen som antogs i samverkan mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet genomförs nu rätten till en heltidsanställning. Det handlar inte bara om att vara en attraktiv arbetsgivare, det är också i allra högsta grad en fråga om jämställdhet.

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att arbeta heltid. Så är det inte idag. I Kristianstads kommun finns cirka 6 500 medarbetar med tillsvidareanställning, cirka 2000 av dessa har en deltidsanställning. Det är framförallt undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, lokalvårdare och personliga assistenter som arbetar deltid. Det har blivit normalt med deltid inom dessa yrken. Flertalet av dem är kvinnor. Det finns deltidsanställda i de flesta förvaltningar men det är inom vård och omsorg man hittar de flesta. Omsorgsförvaltningen är därför av tradition den förvaltning där flest arbetar deltid.

Att arbeta deltid ger en inkomst som det kan vara svårt att leva på. En del löser det genom att ha flera arbeten samtidigt, eller kan man bli beroende av en heltidsarbetande partner. Inte alla är medvetna om hur deltidsarbete påverkar den framtida pensionen. Den som arbetar deltid under ett helt yrkesliv får en lägre pension som äldre.

Vi skriver år 2016. Då kan man inte om man vill vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som står inför stora framtida rekryteringsbehov erbjuda deltidsanställning när den som söker ett arbete önskar och behöver heltid för att kunna leva på sin lön.

Arbetet är nu i full gång med att genomföra rätten till heltidsarbete i vår kommun. Parallellt med detta arbete pågår omsorgsförvaltningens arbete med att minska antalet delade turer.

Vi är övertygade om att det här är rätt väg att gå. Man ska ha rätt till heltid om man är anställd i Kristianstads kommun. Man ska kunna leva på sin lön. Det här är också en förutsättning för att vården och omsorgen skall kunna rekrytera nya talanger, nya engagerade och kunniga medarbetare till vården och omsorgen och andra viktiga välfärdsområden. Och inte minst för att behålla den erfarna och kompetenta personal som redan arbeta i välfärdens verksamheter.

Marianne Eriksson(S)           Anders Tell(S)                                 Dan Berger(S)

Ordförande                                      Ordförande                                            Ordförande
Omsorgsnämnden                          Barn-och utbildningsnämnden         Personalutskottet