I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad kommun stänger vi inga lägenheter i vård-och omsorgsboende, vi har valt att öppna fler.

Det har förts en debatt i media om en ovärdig äldrevård beroende på att man minskar på platser i vård-och omsorgsboende, i Kristianstads kommun ser det annorlunda ut.

SVTs granskning av tillgången på vård och omsorgsboende, grundade sig på hur stor andel av befolkningen över 80 år som bor på äldreboende.
I rapporten presenteras kommuner där en hög andel 80+ får lägenheter i vård-och omsorgsboende samt kommuner med låg andel. För Kristianstads del ligger vi en bit över rikssnittet

Denna beskrivning ger ingen korrekt bild av verkligheten. Det finns många 80 åringar som är pigga och vitala och inte i behov av en boendeform med så kvalificerad omvårdnad. Att erbjudas en lägenhet i ett vård-och omsorgsboende grundar sig i ett beslut via socialtjänstlagen utifrån de individuella behoven.
Åldern är alltså inte avgörande utan behovet av omvårdnad.
Även om det är behovet som styr, kan prognosen för framtida behov vägas in om man fyllt 90 år.
Majoriteten i Omsorgsnämnden har inte minskat antalet lägenheter i vård och omsorgsboende. Tvärtom har vi ökat tillgången.
Behovet av vård och omsorgsboende har under 2014 ökat, en tendens som fortsatte under 2015 och ser ut att fortsätta 2016. Det ökade behovet beror inte på att fler ansöker om ett boende utan att man bor kvar längre än tidigare.
Nämnden har under 2015 beslutat att utöka med 29 vård och omsorgslägenheter samt 16 korttidsplatser.
Beslut finns på att öppna ytterligare 7 lägenheter under våren i befintliga boenden.
Ett nytt boende för personer med demenssjukdom kommer att öppna i Åhus under hösten 2016 detta ger ytterligare 36 lägenheter.
Nämnden har också tagit beslut om att upphandla ca 50 lägenheter.
Vår målsättning är att successivt lämna delar av Östermalmspark (gamla lasarettsområdet) där Björken och Ädelstenen finns. Dessa boenden kommer att ersättas av nya som är mer ändamålsanpassade.
Trots dessa krafttag har vi vissa svårigheter att erbjuda boende inom tidsramen tre månader från beslut. Skälet är att äldre bor kvar längre på boendet än man gjort tidigare.

Vi erbjuder valfrihet, man har rätt att välja till vilket boende man önskar flytta. Finns där ingen ledig lägenhet just då, har man möjlighet att ställa sig i en byteskö. I de allra flesta fallen kan vi erbjuda önskemålet.

Vi tar det framtida behovet av vård-och omsorgsboende på fullaste allvar och har därför beslutat om en bostads- och lokalförsörjningsplan, en förberedelse för att snabbt kunna möta kommande behov.

Vi i majoriteten strävar efter att ge våra äldre medborgare en trygg äldreomsorg när behoven uppstår och som utförs av personal med hög yrkesprofessionalitet.

Marianne Eriksson(S)      Lisbeth Thorsson(L)      Ann Andersson(C)