En skruvad världsbild

En skruvad världsbild

I kommunfullmäktige den 19 januari besvarade jag en fråga om hur ensamkommande ungdomar, mest pojkar, informeras om de värderingar om jämställdhet mellan kvinnor och män vi vill ska prägla samhällsliv och umgänge mellan könen. I den efterföljande debatten deltog sverigedemokraten Björn Söder. Hans inlägg visade att den fråga som ställts egentligen handlade om något helt annat.

Björn Söder, som dessutom är Riksdagens andre vice talman, beskrev Sverige som ockuperat! Det här var inget förhastat ord i en debatt, det är verkligen så här Söders världsbild ser ut. Det tillhör också världsbilden att påstå, precis som han faktiskt också gjort, att samer och judar inte tillhör den svenska nationen. Det skulle vara alldeles omöjligt att ge uttryck för en sådan uppfattning i ett klassrum, det står i direkt strid med den värdegrund som gäller för skolan.

Sverigedemokraterna är inte i första hand bekymrade om invandringen, om pensionärernas pensioner eller jobben. Det partiet har ett i grunden mycket annorlunda sätt att se på Sverige, demokratin och människor än vad andra partier har. Det är det riktigt obehagliga med det partiet.

Det är viktigt att vi under demokratiska former kan samtala om stora samhällsfrågor som rör oss alla, naturligtvis även invandrings- och flyktingpolitik. Själv har jag gjort det i mycket stor utsträckning i åtskilliga år. Det är klart att vi tar människors oro och frågor om samhällsutvecklingen på allvar, när de äldre blir fler, skolan ska ha bra resurser till undervisning och mycket annat.

Bilden av Sverige som ockuperat är naturligtvis falsk. Både Söder och jag är valda i fria och demokratiska val till beslutande församlingar, i ett fritt land. Trots sina befängda idéer om vem som tillhör eller inte tillhör den svenska nationen får han yttra dem fritt. Det enda det säger om Söder och hans parti är att de håller sig med en mycket skruvad världsbild som skiljer sig på ett dramatiskt sätt från andra partier i det demokratiska Sverige.

Anders Tell (S)
Ordförande, barn- och utbildningsnämnden