Socialdemokraterna tar klimatfrågan på allvar!

Klimatförändringarna är den fråga som oroar svenskarna mest. Den här sommaren har vi sett värmeböljor över hela norra halvklotet. Kring klimatpolitiken kan vi samla våra resurser för kraftfulla klimatåtgärder. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I slutet av 2017 kom en rapport ifrån WMO (meteorologiska världsorganisationen). Här konstaterar man att det är fortsatt hög koncentration av koldioxid i atmosfären, havsnivåerna stiger och försurningen av sjöarna fortsätter. Vi i Sverige måste ligga i framkant och ta vårt ansvar! (mer…)

Marianne Erikssons replik till Svend E Pedersen ”Vad händer inom omsorgen?”

Det händer mycket inom äldreomsorgen i Kristianstad. Det allra mesta är mycket positivt. Läser man artikelserien i Kristianstadsbladet för någon vecka sedan, förstår jag att man blir upprörd. Det ges en bild som inte fullt ut överensstämmer med verkligheten på våra demensboende.

Våra demensboenden har högre bemanning än vad som anges. Under perioder när behovet är extra högt, kan bemanningen utökas, utöver beslutad bemanning. Vid Charlottesborgs demenscentrum har det exempelvis under en period funnits en tillfälligt ökad bemanning nattetid.  (mer…)

Länge leve oss tillsammans! Tillsammans blir vi starka!

Hjalmar Branting fick i en tidningsintervju en gång frågan om varför han var socialdemokrat. Svaret löd:
” därför att min känsla revolterar mot en sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan.”

Röda Rosen kommer att tänka på de orden efter att ha tagit del av ännu ett alster av den liberala ledarskribenten Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet. Vad som nu menas med liberal, nu för tiden. Förr var socialliberal ett fint begrepp som hölls högt av många liberaler. Samhället skulle vara starkt när man behöver det som bäst. Samhället skulle främja lika villkor. Nu handlar visst liberalismen bara om att ta sig i kragen, så lite politik som möjligt och lägre skatt, så kommer allt att bli rena himmelriket. (mer…)

S: arbetar för att möta framtidens äldreomsorg.

Under fyra år har socialdemokraterna varit i koalition med liberalerna och centern i vår kommun. Vi har haft en stark majoritet som gett utrymme för utveckling.

Under dessa fyra åren har det inom omsorgsnämndens verksamhetsområde skett en omfattande utveckling.

Detta har varit möjligt för att vi vänt det ekonomiska underskottet från 2015 till en ekonomi i balans, professionella medarbetare och statliga pengar riktade till ökad bemanning. (mer…)