S: arbetar för att möta framtidens äldreomsorg.

Under fyra år har socialdemokraterna varit i koalition med liberalerna och centern i vår kommun. Vi har haft en stark majoritet som gett utrymme för utveckling.

Under dessa fyra åren har det inom omsorgsnämndens verksamhetsområde skett en omfattande utveckling.
Detta har varit möjligt för att vi vänt det ekonomiska underskottet från 2015 till en ekonomi i balans, professionella medarbetare och statliga pengar riktade till ökad bemanning. (mer…)

Replik till Maria Malmer Stenergard (m) och Peter Johansson (m)

När vi redogör för det tydliga sambandet mellan den socialdemokratiskt ledda regeringens reformer och de praktiska effekterna i Kristianstads kommun, så tar moderaterna till storsläggan. De båda moderata företrädarna går så långt att de påstår att det varit fyra bortkastade år med en socialdemokratiskt ledd regering. Inte med ett ord nämns situationen i Kristianstads kommun. Moderatledaren Ulf Kristersson har vid flera tillfällen uttalat att svensk politik är tjafsig och att det behövs fler vuxna i rummet. Budskapet tycks inte ha gått hem hos hans partivänner i Kristianstad. (mer…)

Fritidsbank till Kristianstads kommun!

I Kristianstads kommun har vi många barn och unga som är engagerade i olika idrottsföreningar, det är bra! Vi ser många barn och unga där merparten av deras fritid består av den gemenskap som föreningslivet står för, man finner sin glädje och meningsfulla fritid i fotboll, bandy, ridning och så vidare. (mer…)

En bra och jämlik kunskapsskola för alla, inte bara för några!

Vi har en avgiftsfri skola för elever som vi  gemensamt betalar vi skattsedeln. Vi har en avgiftsfri högskola som vi betalar via skattsedeln och vi har en skolpeng som ska jämlikt fördelas per hur många elever som går i varje skola och kommun.

Men sen har vi en sak till som är så unikt att vi är ensamma om detta: vi är det enda landet i världen där fristående skolor är  helt och hållet fria från regler om hur mycket vinst man kan plocka ut när man driver en skola! (mer…)

Välfärden först!

För snart fyra år sedan tillträde en S-ledd regering. I Kristianstads kommun gick vi socialdemokrater in i en koalition i samverkan med Liberalerna och Centern. Nu börjar det bli dags att summera den här mandatperioden och vi vill lyfta fram några frågor vi ser som betydelsefulla.

På riksplanet har regeringen vänt stora underskott till stabila överskott. Visst har konjunkturen hjälpt till, men de politiska vägvalen spelar roll. För oss socialdemokrater är välfärdsfrågorna centrala och vi brukar säga att nu måste en stärkt välfärd gå före ytterligare skattesänkningar. Vi vet att det finns revor i välfärden och de vill vi laga. Nu finns ett mycket bättre utrymme för det än för fyra år sedan. (mer…)