Är det på låtsas att lyfta sig från passivitet med lite hjälp från det gemensamma?

I Kristianstadsbladet den 6 februari raljerar Carolin Dahlman om socialdemokraternas budgetförslag i arbete och välfärdsnämnden. Dahlman kontaktade mig innan hon skrev sin ledare och efterfrågade en specificering när det gällde vårt förslag. Jag lämnade ett skriftligt svar på det. Eftersom det inte återges i ledarartikeln så gör jag det här. Det lyder: (mer…)

Vi har fortsatt hög byggtakt i Kristianstads kommun

Kommentar till Jörgen Svensson, Byggnads Skåne, ”Vem får jobb när byggtakten avtar?” (Kristianstadsbladet, 26/1 2019)

Det har byggts mycket i Kristianstad under senare år och än är det inte färdigbyggt! I kommunal regi bygger vi nytt och rustar till exempel förskolor och skolor i en mycket stor omfattning. Fram till 2025 räknar vi med investeringar på upp mot 2,5 miljarder kronor i enbart förskolor och skolor. Det ger många goda arbetstillfällen här i kommunen. Om konjunkturen faller så finns det alltså ännu gott om byggprojekt som ska genomföras. Satsningarna på våra förskolor och skolor behövs! (mer…)

Januaritankar

Röda rosen kan också konstatera att två från Kristianstad får framträdande roller. Heléne Fritzon blir första namn i EU-valet för oss socialdemokrater och Annelie Karlsson har fått förtroendet att vara gruppledare i riksdagen. Det är mycket glädjande att de fått dessa framträdande förtroendeuppdrag. (mer…)

Skapa ett Föreningarnas Hus i Kristianstad

Motion inlämnad till fullmäktige Kristianstad 2019-01-15

Kristianstad har ett stort och aktivt föreningsliv som varje dag skapar plats för möten mellan människor. Möten som skapar en stabil grund för det vi så fint kallar samhälle. I föreningslivet hittar man eldsjälar, entreprenörer, påverkan, vilja och engagemang.

Föreningslivets påverkan och roll i samhället är omättbart stor. För många föreningar är lokaler, kansli och personal en av de svåraste och kostsammaste återkommande frågorna att klara ut att hantera. (mer…)