Vi i majoriteten i Kristianstad satsar på skolan

Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet satsar 5,3 miljoner på 20 nya tjänster som ska öka jämlikheten i skolan. Läs mer om satsningen: 20 nya tjänster för ökad jämlikhet i grundskolan

Satsningen på totalt 10,6 miljoner kommer att fördelas på följande tjänster: Fördelning av tjänsterna

Vill Alliansen privatisera akutsjukhuset i Kristianstad?

Två sjukhus i Skåne lovar Alliansen att privatisera, enligt vad som framkommer i deras budgetförslag för 2018 avseende Region Skåne. Men de vill inte säga vilka, trots upprepade frågor från media och andra politiska partier. Vi socialdemokrater känner oro för att sjukhuset eller att verksamheter som fungerar väl i Kristianstad kommer att privatiseras. CSK är ett akutsjukhus som är mycket viktigt för hela Skåne, i synnerhet alla patienter som får vård på sjukhuset.  (mer…)

Vi kommer aldrig att acceptera att politiker sänker löner på svensk arbetsmarknad!

Svensk ekonomi är urstark. Många kvinnor och män arbetar hårt och företagarna är framgångsrika. Regeringen har också fört en stram finanspolitik och vänt stora underskott till överskott i statens finanser.

Statsskulden är den lägsta sedan 1977. Jämfört med när Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över regeringsmakten går 200 000 fler människor till jobbet varje dag och nästa år är färre människor beroende av olika försäkringsstöd än på mer än 35 år. Sedan den rödgröna regeringen fick makten är sju av tio som har börjat arbeta eller studera utrikes födda. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är den högsta sedan mätningarna startade 2005. Det mål som alliansregeringen satte upp 2014 på 5 miljoner sysselsatta till 2020 är redan uppnått. (mer…)

I Sverige ska löner höjas, inte sänkas.

Den svenska modellen ska bevaras.

För en socialdemokrat är det fullständigt självklart att alla människor som kan, ska jobba. Lika självklart är det att man ska kunna leva på sin lön. Lönerna i Sverige förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare, det är en hörnsten i den svenska modellen. Så ska det fortsätta vara. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl, den har skapat konkurrenskraftiga företag och har bidragit till bra löneutveckling för svenska löntagare. (mer…)

Rekordstor budgetsatsning på Sveriges pensionärer

I Sverige finns det över två miljoner pensionärer, i Skåne ungefär 267 000. De har varit med och byggt upp vårt land och ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen.

Därför gör regeringen en rekordstor budgetsatsning på äldres ekonomiska trygghet; vi sänker skatten för 1,5 miljoner pensionärer och höjer bostadstillägget för de som har det tuffast. (mer…)

I en jämlik skola ska alla elever ha möjligheten att nå kunskapsmålen

Sedan Sverige låg i topp i PISA-undersökningarna vid millennieskiftet har skolresultaten sjunkit fram till 2016, då resultaten äntligen börjat vända uppåt. Svenska elever presterar nu över eller på genomsnittlig nivå jämfört med övriga OECD-länder avseende alla tre kunskapsområdena, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. (mer…)