Kategori: Insändare

Fritidsbank till Kristianstads kommun!

I Kristianstads kommun har vi många barn och unga som är engagerade i olika idrottsföreningar, det är bra! Vi ser många barn och unga där merparten av deras fritid består av den gemenskap som föreningslivet står för, man finner sin glädje och meningsfulla fritid i fotboll, bandy, ridning och så vidare. (mer…)

En bra och jämlik kunskapsskola för alla, inte bara för några!

Vi har en avgiftsfri skola för elever som vi  gemensamt betalar vi skattsedeln. Vi har en avgiftsfri högskola som vi betalar via skattsedeln och vi har en skolpeng som ska jämlikt fördelas per hur många elever som går i varje skola och kommun.

Men sen har vi en sak till som är så unikt att vi är ensamma om detta: vi är det enda landet i världen där fristående skolor är  helt och hållet fria från regler om hur mycket vinst man kan plocka ut när man driver en skola! (mer…)

Välfärden först!

För snart fyra år sedan tillträde en S-ledd regering. I Kristianstads kommun gick vi socialdemokrater in i en koalition i samverkan med Liberalerna och Centern. Nu börjar det bli dags att summera den här mandatperioden och vi vill lyfta fram några frågor vi ser som betydelsefulla.

På riksplanet har regeringen vänt stora underskott till stabila överskott. Visst har konjunkturen hjälpt till, men de politiska vägvalen spelar roll. För oss socialdemokrater är välfärdsfrågorna centrala och vi brukar säga att nu måste en stärkt välfärd gå före ytterligare skattesänkningar. Vi vet att det finns revor i välfärden och de vill vi laga. Nu finns ett mycket bättre utrymme för det än för fyra år sedan. (mer…)

(S)atsa på solen!

Kristianstad bygger mycket och det är bra. Numera när vi bygger, är det naturligt att även placera ut solceller. Kristianstad kommun har en tydlig riktning när det gäller att satsa på solen och på samma gång förbättra klimatet. Redan nu har en översyn skett gällande solcellspåbyggnad av kommunens tak och det har identifierats vilka tak som är lämpliga, samt hur prioriteringen skall ske. Exempelvis finns solceller idag på några skolor i kommunen, Ishallen och Orangeriet i Tivoliparken. Renhållningsbolaget har solceller på anläggningen i Åhus och det kommer att finnas solceller på den nya anläggningen i Arkelstorp. (mer…)

Marianne antog utmaningen och praoade i ett LSS-boende.

För en månad sedan fick jag ett rosa kuvert som innehöll en utmaning riktad till mig som LSS-ansvarig kommunpolitiker. Utmaningen innebar att jag skulle göra en veckas praktik på ett LSS-boende i kommunen. Bakom utmaningen stod funktionshinderbanan och representanter från funktionsrättsrörelsen.

Syftet var att sätta fokus på att det råder brist på LSS-bostäder i landets kommuner. Det angavs också att kvalitén på boendena och kunskapsnivån hos personalen var ojämn.
LSS- ansvariga kommunpolitiker i 14 kommuner hade antagit utmaningen. Kristianstad var en av dessa. (mer…)

Replik om yrkesprogrammen till Henny Tillberg (L)

Vi socialdemokrater värderar inte människor efter yrke, däremot värderar vi frihet och möjligheter till att livet kan förändras. Liberalernas politik låser in människor i fack. Vi ser till helheten av människan genom att människan är en del av samhället. De val som görs en gång i ungdomen ska inte begränsa senare i livet utan öppna möjligheter. Rörmokaren kanske vill bli miljö-och vatteningenjör, snickaren vill kanske bli arkitekt. Vårdbiträdet vill kanske läsa till läkare. Resan dit blir längre och svårare än nödvändigt med liberalernas förslag. Det är så klasskillnader uppstår. Det är precis det vi inom socialdemokraterna vill motverka. (mer…)