Kategori: Insändare

Koncensus är en UNIK verksamhet som behövs!

Nu de närmsta dagarna diskuteras Koncensus verksamhet inom Omsorgen då ett nytt avtal ska tecknas som ger förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning som startade 1 maj 1999. Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga friheten blev begränsad. (mer…)

Nu tar vi ett gemensamt ansvar!

I Kristianstads kommun befinner vi oss, precis som de flesta andra, i en svår situation. Coronasmittans spridning påverkar oss alla på olika sätt. Verksamheter drar ner aktiviteter till ett minimum. Vi träffar varandra i mindre utsträckning och undviker platser med många människor. Vi gör det därför att vi fått råden från våra främsta experter att göra så. Vi är som ansvarstagande medborgare väl medvetna om att vi alla har ett gemensamt ansvar för att motverka spridningen av coronaviruset, Covid-19. Nu handlar det om att skydda våra äldre och andra av våra medmänniskor som löper en ökad risk att bli svårt sjuka av smittan. I vår kommun vägleds vi av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens ställningstaganden, för att på bästa sätt hantera den här mycket svåra situationen. (mer…)

Var ska barnen sova när föräldrarna arbetar i natt?

När BUNs ordf Daniél Tejera (L) säger sig kämpa stenhårt mot besparingsförslagen, vilka kämpar han då emot? Det styre som han själv är en del av? Partikamraterna i riksdagen? Barn- och utbildningsförvaltningen? Eller försöker han få folk att tro att besparingarna är en naturlag? Politik är både att vilja och att ta ansvar, skriver vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ulrika Tollgren (S) (mer…)

Välfärdens villkor: Kommentar till lördagens (14/3) ledare i Kristianstadsbladet

I lördagens Kristianstadsbladet (14/3) föräras vi en helsida på ledarsidan av tidningens politiske redaktör, Carolin Dahlman. Sakfrågan, om vinster i välfärdsbolag och driftsformer, diskuterar vi gärna. Däremot undanber vi oss felaktiga påståenden om vad vi sagt eller insinuationer om vad vi antas tycka. Dahlman begär nyanser av oss men påstår att vår ”avsky” hotar kvaliteten i välfärden. Det är en beklämmande debattstil. Vi drivs naturligtvis inte av något annat än att vår välfärd ska hålla en hög kvalitet. Där finns det dessutom utrymme för alternativa driftformer, där inte vinstmaximeringen kommer i första hand. Vi har flera sådana bra verksamheter i vår kommun. (mer…)

“Där man bränner böcker, bränner man till slut människor”

Redan 1821 myntade den tyske författaren Heinrich Heine följande uttryck ”där man bränner böcker, bränner man till slut människor.

Jag vill i detta sammanhang rekommendera boken ”Fahrenheit 451”, skriven av Rad Bradbury 1953. Han beskriver exempelvis, utifrån ett dystopiskt perspektiv, ett samhälle där all tryckt litteratur är förbjuden. Den finns att låna via våra allmänna bibliotek. (mer…)

Nu kan vi satsa på de unga!

Den S-ledda regeringen avser att under mandatperioden öka de generella statsbidragen med 20 miljarder kronor. För Kristianstads kommuns del innebär det cirka 120 miljoner kronor. Det är kronor som gör skillnad och behövs för att klara välfärdens utmaningar. Vi har många barn i förskolor och skolor. Ett ökat antal av oss är äldre med ett ökat behov av vård och omsorg som följd. (mer…)