Kategori: Insändare

Trycket på sjukhuspersonalen har redan hårdnat!

Centralsjukhuset i Kristianstad håller en mycket hög medicinsk nivå. Sjukhuset har skickliga medarbetare som ger patienterna en förträfflig sjukvård. CSK har bäst tillgänglighet av sjukhusen i Skåne. Kristianstadsborna kan vara stolta över sitt sjukhus. Men detta prioriteras inte av det borgerliga styret. Istället har vårt sjukhus stora nerdragningar att vänta med budget 2020. (mer…)

Furuboda – en viktig verksamhet i kommunen

Det har sagts och skrivits en del om Furuboda den sista tiden. Så här ligger det till när det gäller kommunens behandling av Furubodas önskemål:

I oktober behandlade Kultur- och fritidsnämnden en skrivelse från Furuboda. Den innehöll två önskemål. Dels ett önskemål om ett långsiktigt samarbete med kommunen och dels ett önskemål om ett tillfälligt investeringsstöd till simhallen. Den socialdemokratiska gruppen i nämnden föreslog att ärendet skulle skickas till Kommunstyrelsen eftersom Furubodas önskemål sträcker sig längre än Kultur- och fritidsnämndens ansvar. Det förslaget avslogs av Alliansstyret med stöd av SD. (mer…)

Kommer det byggas äldreboende på Sommarlust?

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att långsiktigt trygga boende för våra äldre invånare. Det krävs visioner kring hur vi ska kunna försörja våra äldre invånare med bostad när dagen kommer då omsorgens insatser behövs.

Att flytta från sitt hem är för många en väldigt stor känslomässig resa. Att skiljas från närstående och kära minnen som sitter i väggarna är många gånger tungt. Då ska det nya boendet kunna kännas bra, att kunna få plats och inreda med de minnen en önskar ta med till ens sista boende är betydelsefullt. Samtidigt ska det finnas plats för de hjälpmedel som krävs när omsorgsbehovet förändras. (mer…)

När rösträtten hängde på tvättstrecket!

Inför firandet av 100-årsminnet av beslutet om den allmänna rösträtten år 1919 där också kvinnorna fick rösträtt, startade några kvinnor i nuvarande Kristianstad – Åhus kvinnoklubb en studiecirkel för att kartlägga och berätta om den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Kristianstads kommun, som har funnits oavbrutet i över 100 år.  Kristianstads kvinnoklubb bildades den 26 februari 1907 och Åhus kvinnoklubb den 8 mars 1907. (mer…)

Bostäder, natur och kultur kan stärka Kristianstads kärna!

Just nu är vi många som funderar över utvecklingen i stadens centrum. Det finns skäl att vara bekymrad, men det finns också goda skäl att vara optimistisk! Som ansvarstagande socialdemokratiska politiker vill vi se att övriga politiska färger och partier förmår att faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det förpliktigar när man styr att klara av att agera på saker som oroar parallellt med att inte förhasta sig. Den Socialdemokratiska gruppen har nyligen lyft denna fråga via en motion i kommunfullmäktige. (mer…)

Idag kan vi säkra resurserna till förskolor och hemtjänst!

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Idag ska vi i kommunfullmäktige fatta det viktiga beslutet om en budget för 2020. I det socialdemokratiska budgetförslaget säkras resurserna till förskolan och hemtjänsten. Det borde vara enkelt att stödja det förslaget. (mer…)