Kategori: Insändare

Klimatkommunen Kristianstad skall märkas!

Klimatkommunen Kristianstad skall märkas!

Kristianstad kommun ligger i många avseenden långt fram när det gäller klimatarbetet. Men vi har ett antal utmaningar framför oss, exempelvis gällande hållbara transporter. Kommunens klimatarbete behöver stärkas utåt och vi måste bli bättre på att kommunicera det klimatarbete som de facto framgångsrikt bedrivs. Kristianstad har de senaste åren tappat i miljöranking och här har vi ett arbete att göra. (mer…)

Heltid som norm en jämställdhetsfråga

Heltid som norm en jämställdhetsfråga

Anförande på Kristianstad Kommunfullmäktige 160419:

Att införa Heltid som norm för kommunens anställda var en av frågorna vi Socialdemokrater lovade genomföra om vi fick förtroendet att styra , och vi samverkanspartier i Majoriteten blev överens och la in frågan i vår politiska plattform för mandatperioden.. (mer…)

Möt våren på cykel!

Möt våren på cykel!

Nu år våren här och det är dags att ta fram cykeln. Möjligheterna att ta sig fram med cykel är stora i vår kommun och det är idag många som cyklar. Att ännu fler väljer att ta cykeln är en av de centrala pusselbitarna för att bidra till ett fossilbränslefritt Kristianstad. (mer…)

I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad stängs inga lägenheter i omsorgsboenden

I Kristianstad kommun stänger vi inga lägenheter i vård-och omsorgsboende, vi har valt att öppna fler.

Det har förts en debatt i media om en ovärdig äldrevård beroende på att man minskar på platser i vård-och omsorgsboende, i Kristianstads kommun ser det annorlunda ut. (mer…)