Kategori: Insändare

Se nya va-anslutningar som bärande snarare än tärande!

Vi konstaterar att nämnden kan och behöver ta gemensamt ansvar och påverka verksamheten. Ha modet att ge riktlinjer och krav till förvaltningen gällande service och tjänster. Som tex de åtgärder ni nämner och Socialdemokraterna krävt. Självklart ska ni ha beröm för att ni lyssnade på oss den gången, men fortsatt är ingen Ny VA-plan presenterad för nämnden att samarbeta kring. (mer…)

VA-nätet måste fungera för hela kommunen!

Att skapa fungerande infrastruktur är en utmaning för Kristianstad och längst ner skall Vatten och Avlopp ligga och fungera i 70 år framåt, helst mer. Renoveringen har halkat efter så förra året togs en rapport fram och Tekniska nämnden jobbade sig igenom alla de hemliga dokument som man ignorerat under lång tid tillbaka. Detta gjordes tack vare den socialdemokratiska gruppens motstånd till att bara låta saken bero. Följden blev att vi kom överens om taxan 2020 och vilka mål vi skulle ge förvaltningen att jobba mot, för att hinna byta ut ledningar i tid och inte få fler vattenskandaler. (mer…)

Destination Kristianstad!

”Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår miljö och tillför stora värden. Många aktörer bidrar till det. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.”

Ja, så här skriver vi socialdemokrater i vårt förslag till planeringsförutsättningar för nästa års kommunala budget. Det förslaget fick vi inget gehör för när Kommunstyrelsen behandlade frågan den 17 juni. Därför blev jag glad när jag läste en artikel i Kristianstadsbladet häromdagen (3/7, Utökat samarbete diskuteras) om att ett utökat samarbete mellan Handelsstaden och Orangea staden nu ska diskuteras. Det ligger helt i linje med vad som bör göras. (mer…)

Kristianstad – Sveriges bästa cykelkommun!

Kristianstad bjuder in till cykeldagar tillsammans med Bromölla och Sölvesborg. I fyra dagar blir det fokus på cykling med olika aktiviteter. Detta är något vi socialdemokrater vill se en större utökning av att vi som kommun skapar bättre förutsättningar så att vi, återigen, kan bli en attraktiv cykel kommun. (mer…)

Man ska kunna bo och leva i hela kommunen!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd. Vi är både den lilla storstaden och den stora småstaden. En kommun med ett stort omland har många fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva. För det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice. Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, folktandvård, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna värnas. (mer…)

Nedskärningar på CSK mitt under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu mitt i en pågående pandemi. Den skånska sjukvården har gjort stora insatser för att hejda spridningen och vårdpersonalens insatser har varit viktiga. Men trots att det pågår en pandemi vill den borgerliga regionledningen driva igenom nedskärningar i sjukvården. Vi socialdemokrater är bekymrade över effekterna det får för våra medarbetare och patienter när sjukvården måste spara pengar under en så allvarlig kris. Sjukhusstyrelse Kristianstad har antagit en handlingsplan som bland annat innehåller ospecificerade besparingar på 43 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 70 heltidstjänster. (mer…)