Kategori: Insändare

Vi kräver åtgärder på demenscentrum

Vi Socialdemokrater värnar om våra mänskliga rättigheter. Det gör vi genom många sätt exempelvis vill vi tillhandahålla en god skola, en god vård och ge möjligheter till arbete och sysselsättning. Kristianstad kommun arbetar på många sätt för att vi ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter. Vi Socialdemokrater önskar att vi tillsammans gör detta på ett systematiskt och strukturerat vis. Vi vill påbörja ett arbete i kommunen som slutligen mynnar ut i att Kristianstad blir en MR-stad. (mer…)

Kollektivavtalets dag 17 mars

LO står för att våra gemensamma skattepengar kan användas och satsas mer på jämlik jämställdhet samt reformer som driver samhället framåt .

Fasta anställningar på heltid. Även då på kvinnodominerade arbetsplatser.

Trygghet vid arbetslöshet måste stärkas.

Stora arbetsmiljösatsningar måste göras. Det ska alltid vara så att Du ska komma hem vid arbetsdagens slut. (mer…)

Är det på låtsas att lyfta sig från passivitet med lite hjälp från det gemensamma?

I Kristianstadsbladet den 6 februari raljerar Carolin Dahlman om socialdemokraternas budgetförslag i arbete och välfärdsnämnden. Dahlman kontaktade mig innan hon skrev sin ledare och efterfrågade en specificering när det gällde vårt förslag. Jag lämnade ett skriftligt svar på det. Eftersom det inte återges i ledarartikeln så gör jag det här. Det lyder: (mer…)

Vi har fortsatt hög byggtakt i Kristianstads kommun

Kommentar till Jörgen Svensson, Byggnads Skåne, ”Vem får jobb när byggtakten avtar?” (Kristianstadsbladet, 26/1 2019)

Det har byggts mycket i Kristianstad under senare år och än är det inte färdigbyggt! I kommunal regi bygger vi nytt och rustar till exempel förskolor och skolor i en mycket stor omfattning. Fram till 2025 räknar vi med investeringar på upp mot 2,5 miljarder kronor i enbart förskolor och skolor. Det ger många goda arbetstillfällen här i kommunen. Om konjunkturen faller så finns det alltså ännu gott om byggprojekt som ska genomföras. Satsningarna på våra förskolor och skolor behövs! (mer…)