Kategori: Insändare

Idag kan vi säkra resurserna till förskolor och hemtjänst!

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Idag ska vi i kommunfullmäktige fatta det viktiga beslutet om en budget för 2020. I det socialdemokratiska budgetförslaget säkras resurserna till förskolan och hemtjänsten. Det borde vara enkelt att stödja det förslaget. (mer…)

Trygga barn förutsätter vuxna som har tid!

Vårt socialdemokratiska budgetförslag röstades som väntat ner av Alliansstyret i Barn-och utbildningsnämnden. Därmed genomför borgarna besparingar motsvarande 4,5 % av den pedagogiska delen av ”skolpengen” för både förskola och fritidshem.
Förskolan är starten på det livslånga lärandet och fritidshemmen bidrar både till att stimulera elevernas utveckling och erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmen men även förskolorna har på sina håll redan idag stora barngrupper och många barn vistas ända upp till 10-12 timmar per dag i barnomsorgen. Förslaget med större barngrupper riskerar att minska barnens trygghet och kan även innebära att fler barn får ett ökat behov av stöd då miljön påverkas negativt. (mer…)

Arbetsmiljön är viktig för personalen

Arbetsmiljön på en arbetsplats är det viktigaste för att personal ska trivas och stanna kvar. Med det stora kompetensförsörjnings behov som finns idag måste arbetsgivarna bevisa att deras personal är viktig. Se till att arbetsmiljön står i centrum. Fyra av tio företag får tacka nej till ordrar på grund av brist på kompetens på företaget.
Ett sätt är att äldre medarbetare ska kunna välja att jobba lite mindre och för att orka arbeta lite längre och därför behöver fler företag införa modellen 80/90/100. (mer…)

Vi vågar ta beslut för att behålla välfärden!

Pierre Månsson menar att det för oss Socialdemokrater är ett självändamål att höja skatten, inget kan vara mer fel.

När det pratas om ansvarslöst att höja skatten anser jag det precis tvärt om, att värna välfärden är för mig ansvarsfullt.

Det finns två sätt att få en ekonomi i balans, öka intäkterna och/eller minska utgifterna. Öka intäkterna i en kommun innebär att höja avgifter eller höja skatten. Vi kan säkert höja vissa avgifter, effektivisera på en del ställen, men det vi pratar om idag med de siffror vi ser de närmaste åren, så kommer det ändå inte att räcka. (mer…)

Välfärd måste gå före nedskärningar!

Så har då den styrande Alliansen lagt sin första budget. Utsikterna ser med deras ögon inte särskilt ljusa ut för våra välfärdsområden. Det blir inga förbättringar, enbart det Alliansen kallar ”effektiviseringar”. Det vi nu ser inledningen till är en successiv och dramatisk urholkning av kvaliteten i skolan, i äldreomsorgen och inom den sociala sektorn. Alliansens mål är tydligt, efter 2020 ska ytterligare 148 miljoner bort 2021 och 268 miljoner bort 2022. Det här är ett direkt hot mot såväl välfärdens verksamheter som mot arbetsmiljön för kommunens anställda. Det här är att backa in i framtiden, inte att se möjligheter och utveckla välfärden. (mer…)

Värdig vård utan tankar på vinstuttag!

Har styret någon gemensam politisk ambition om att säkra vård och omsorg för våra äldre och funktionshindrade?

Vi ser stora behov för våra äldre att få trygga boende framöver, att få en god vård utifrån sjukdomsbehov som ökar. Vi ser också att vi kommer behöva boende för barn med särskilda behov och platser för personer där ensamheten skapar sjukdom. Stora utmaningar, så långt är nog borgerliga styret och Socialdemokraterna överens. (mer…)