Kategori: Aktuellt

Socialdemokraterna i Kristianstad i opposition

De borgerliga partierna har nu meddelat att de söker stöd i kommunfullmäktige för att styra kommunen de närmaste fyra åren. Det kommer att bli ett mycket svagt styre i minoritet, med bara 29 mandat av 65 bakom sig i det fullmäktige som nu tillträder.

Socialdemokraterna går nu i opposition och axlar rollen som det största oppositionspartiet.

Våra erfarenheter av de senaste fyra årens koalition med Liberalerna och Centern är i huvudsak positiva. När det inte har varit möjligt att bilda ett styre med något av de traditionella blocken behövs breda, blocköverskridande lösningar.

Kristianstads kommun har alltjämt stora utmaningar framför sig. Den handlar om våra välfärdsområden med skolan och omsorgen, som kommer att behöva resurstillskott åren framöver. Det handlar om kommunens stora behov av investeringar, inte minst när det gäller förskolor och skolor. Det handlar om att fortsätta bygga det öppna och välkomnande Kristianstad, med nya bostadsområden, ett öppet och positivt klimat att flytta till, besöka och etablera företag i. Det handlar också om att fortsätta bygga ett Kristianstad för alla, med insatser för integration, stöd till föreningslivet och åtgärder för att stärka demokrati och delaktighet.

För att nå framgångar med de här utmaningarna behövs breda lösningar. Socialdemokraterna i Kristianstad kommer även i fortsättningen att medverka till breda lösningar, som är till gagn för hela kommunen och oss som bor och verkar här. Men socialdemokraterna i Kristianstad kommer också att vara ett aktivt oppositionsparti, med utgångspunkt från det program vi gått till val på och det faktum att vi är det parti som har störst stöd hos kommuninvånarna.

Dan Berger                                                     Anders Tell
Ordförande,                                                   Gruppledare
Socialdemokraterna i                               Tel. 0733- 13 64 44
Kristianstad
Tel. 0705- 14 17 28

Tack!

Till alla er som arbetat i valrörelsen,tack! Vilket fantastiskt arbete vi gjort tillsammans. Vi har utan tvekan den bästa folkrörelsen och vi har gjort en riktigt bra valrörelse där vi knackat dörr, haft ringstuga, stått på torg och tågstation och så mycket mycket mer. Ni ska sträcka på er och känna er stolta, stolta över vad vi tillsammans klarat av.

Dan Berger
Ordförande
Kristianstads Arbetarekommun

Kristianstads kommun har många fördelar men vi kan bli bättre. Det behövs ett politiskt ledarskap som bygger på den socialdemokratiska
värdegrunden, en vision om ett gemensamt samhällsbygge.

Vi vill att Kristianstad har höga ambitioner i sitt utvecklingsarbete: för trygghet, ett gott liv, boende, en stark arbetsmarknad, en god utbildning och
ett aktivt miljöarbete.

Socialdemokraternas idé handlar om ett samhälle som bygger på jämlikhet och att alla ska ha samma möjligheter till ett rikt liv.

Här hittar ni vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2019 – 2022

Rapport från den Skånska distriktskongressen 2018 i Malmö

Runt 350 ombud, varav ett tjugotal kom från Kristianstads arbetarekommun, deltog i distriktskongressen som både arbetade fram vårt nya Skåneprogram och behandlade 157 motioner förutom sedvanliga årsmötesbeslut. Stämningen och samtalstonen var god och det var en arbetarrörelse peppad för valrörelse som träffades och kongressen inleddes av vår skånske ordförande Niklas Karlsson tillsammans med partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Här kommer en kort redovisning ur Kristianstadsperspektiv. (mer…)

Statliga jobb till Kristianstad.

Ardalan Shekarabi och Ander Tell möter pressen.

Den 22 januari presenterade statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi flera omlokaliseringar av statliga verksamheter. Anders Tell, gruppledare för socialdemokraterna i Kristianstad och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande var inbjuden att närvara när nyheten presenterades, i Tullverkets lokaler vid Öresundsbron. Det är mycket positivt för Kristianstad att Trafikverket och Kronofogdemyndigheten nu tillförs 80-100 respektive 15 årsarbetare, vid kontoren här. Det är viktigt för den här delen av Skåne.

Det här innebär att vi kommer att kunna hälsa ytterligare invånare välkomna till vår kommun. Nu är det upp till oss att visa de kvaliteter vi har i Kristianstad, visa den allsidighet och mångfald som präglar vår kommun och att det är en riktigt fin trakt att bosätta sig i.

Efter presentationen i Malmö informerade civilminister Ardalan Shekarabi personalen på Trafikverkets kontor här i Kristianstad om regeringens beslut i frågan.