Kategori: Aktuellt

Uttalande från medlemsmötet 9/12-19: Avskyvärd attack mot RFSL

Under helgen har RFSL utsatts för en avskyvärd attack. En docka med en kniv i och ett hatbudskap mot homosexuella fann några medlemmar på klubbhuset när de skulle förbereda för kvällens pubafton.

Vi och många andra har med glädje och tillförsikt sett hur människor oberoende av sexuell läggning nu kan och vågar visa sin kärlek öppet. Det finns något grundläggande, något djupt mänskligt, i att bejaka kärlek. Den här öppenheten har inte kommit till över en natt. Många är de som levt med sin kärlek i det fördolda, utan att våga visa den öppet. Allt för många är de som skambelagts, som gått under. Den tiden måste vara förbi! (mer…)

S i kommunstyrelsen lägger initiativärende ang Furuboda!

Kommunstyrelsen 2019-11-20

Initiativärende

Föreningen Furuboda har vänt sig till Kultur- och fritidsnämnden med en hemställan om ekonomiskt stöd till föreningens simhall och en förfrågan om en överenskommelse om en långsiktig samverkan med kommunen. Nämnden har avslagit hemställan om stöd, men inte besvarat förslaget om en långsiktig samverkan. S- ledamöterna i nämnden föreslog att frågan om samverkan med Föreningen Furuboda skulle föras vidare till Kommunstyrelsen, men det avslogs. Både frågan om möjligheterna till ekonomiskt stöd och långsiktig samverkan menar vi bör fördjupas. (mer…)

Arbete- och välfärdsdebatten budget 2020

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden sa följande vid kommunfullmäktiges budgetdebatt 12/11-19 :

Nu har jag haft förmånen att vara vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden i snart ett år. Det är en ynnest att få vara delaktiga i dessa viktiga frågor som ligger under den nämnden. Det är inte en nämnd som berör en fråga utan en nämnd som spänner över många områden. Alla områden är områden som berör och alla områden är viktiga men jag kommer att nämna några områden som är prioriterade i Socialdemokraternas budgetförslag. (mer…)

Dan Berger: Alla har rätt att må bra på sitt jobb!

Till grund för Socialdemokraterna budgetförslag när det gäller vår personal, har vi lagt en motion om ett arbetsmiljölöfte. Den bygger på att arbetet ska vara en friskfaktor.

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över, är våra medarbetares arbete. För att dessa ska kunna göra ett gott arbete, krävs en god arbetsmiljö, och en hög grad av delaktighet och engagemang i arbetets planering och genomförande. Det görs redan nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare.  Det är bra, men fortfarande har vi för hög sjukfrånvaro.  Kommunen måste även vi fortsättningen fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare! (mer…)

Ett mer jämställt Kristianstad!

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden höll detta tal om jämställdhet under kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt 12/11-2019:

Det pratas inte så mycket om just jämställdhet. Det är viktigt att hålla diskussionen om jämställdhet levande. Sverige anses vara ett av världens minst ojämställda länder, det inkluderar ju även Kristianstad. Här i Kristianstad har vi gjort viktiga steg för att aktivt arbeta med jämställdhet. (mer…)

Kultur och Fritid i budget 2020

Här presenteras  det inlägg som Therese Sturessons (S) vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden höll när kommunfullmäktige behandlade budgeten för 2020:

För några veckor sedan ägde kulturgalan rum i vår kommun, om några månader har vi en idrottsgala att se framemot. Kristianstads kultur och fritidsliv har en stor och stark ställning. Men det saknas inte utmaningar, det har vi fått höra om i såväl budgetpresentationer som kunnat läsa om i media. Inom kultur och fritid jobbar vi med alla människor, med fokus på barn och unga. (mer…)