Kategori: Aktuellt

Hela Kristianstad ska leva!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd.

En kommun med ett stort omland har fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva och för det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice . Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna fungera. (mer…)

Välfärden först!

Idag beslutar Kommunfullmäktige i Kristianstad om nästa års budget. Det är i en situation som ingen av oss kunde förutspå när budgetplaneringen för 2021 inleddes runt förra årsskiftet.
Den världsomspännande pandemin har förändrat förutsättningarna i grunden för världens länder. Dess konsekvenser går ännu inte att överblicka. (mer…)

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2021

Vår s-ledda regering ökade kommunernas statsbidrag för att motverka kommunala besparingar inom skola och omsorg. Det var därför med både stor förvåning och besvikelse vi tog del av Alliansstyrets budget som föreslår sänkt skolpeng till alla skolformer utom särskola. Då skolans resurser till största delen består av personal blir resultatet av den borgerliga alliansens budget färre pedagoger i förskola och skola. Detta trots att Kristianstads kommuns överskott är större än på många år.

Vi socialdemokrater tillbakavisar bestämt dessa stora besparingar på kärnverksamheter. Vi säger nej till föreslagen minskad skolpeng, vi säger nej till att lägga ner Slussen, vi säger nej till att skära ner Kommunala musikskolan med 13 % och höja avgiften och vi slår vakt om en öppen förskola på Österängsområdet.

Detta och en hel del andra förslag kan du läsa här i sin helhet. Vår socialdemokratiska budget för barn- och utbildningsnämnden är ställd i relation till Alliansstyrets budget. Det är alltså det som skiljer sig från deras förslag som står att läsa här!
http://akommun.se/var-politik/barn-och-utbildningsnamndens-internbudget-2021/

Kommunala budgeten 2021

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Klicka här för att se vårt budgetförslag för Kristianstads kommun 2021

Stäng inte Åhus museum!

Regionmuseet i Kristianstad planerar att stänga Åhus museum. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera! Museet har försatts i en svår situation, men grunden är att det borgerligt styrda Region Skåne dragit ner på anslaget till museet. Här följer ett uttalande av oppositionsråd Anders Tell och vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Therese L Sturesson.

(mer…)

Anders Tell: Vad tänker det ansvariga m-kommunalrådet om sitt ansvar?

I förra veckan gavs en information till Kommunstyrelsens arbetsutskott om hur upphandlingen av rutschbana till det nya badhuset gått till, apropå en ganska kraftig reaktion från Malmstens beträffande denna upphandling. Den informationen har också getts i skriftlig form. Det som nu är ytterst anmärkningsvärt är Peter Johanssons yttrande om ”tjuv- och rackarspel” beträffande upphandlingen. Han ställde inga kritiska frågor om det när informationen gavs. Nu är Peter Johansson Kommunstyrelsens ordförande. Han sågar rakt av den beskrivning av upphandlingsprocessen som getts. Det här är allvarligt. Frågan är vad han som Kommunstyrelsens ordförande tänker göra åt detta. (mer…)