Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Det kom ett brev om vindparken Taggen

Brevskrivaren betonar nödvändigheten av att hejda den klimatförändring som beror på vår användning av fossila bränslen. Det är lätt att instämma i den oron och därmed vikten av att bygga ut alternativen till fossila bränslen. Här är mitt svar på det brevet.

Hej!

Jag har sett de två programmen om klimatförändringarna och skälet till dem. Programmen förklarar på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt just det du skriver, att klimatförändringarna beror på människans användning av fossila bränslen. Det råder ingen som helst tvekan om det. (mer…)

Är det på låtsas att lyfta sig från passivitet med lite hjälp från det gemensamma?

I Kristianstadsbladet den 6 februari raljerar Carolin Dahlman om socialdemokraternas budgetförslag i arbete och välfärdsnämnden. Dahlman kontaktade mig innan hon skrev sin ledare och efterfrågade en specificering när det gällde vårt förslag. Jag lämnade ett skriftligt svar på det. Eftersom det inte återges i ledarartikeln så gör jag det här. Det lyder: (mer…)

Vi har fortsatt hög byggtakt i Kristianstads kommun

Kommentar till Jörgen Svensson, Byggnads Skåne, ”Vem får jobb när byggtakten avtar?” (Kristianstadsbladet, 26/1 2019)

Det har byggts mycket i Kristianstad under senare år och än är det inte färdigbyggt! I kommunal regi bygger vi nytt och rustar till exempel förskolor och skolor i en mycket stor omfattning. Fram till 2025 räknar vi med investeringar på upp mot 2,5 miljarder kronor i enbart förskolor och skolor. Det ger många goda arbetstillfällen här i kommunen. Om konjunkturen faller så finns det alltså ännu gott om byggprojekt som ska genomföras. Satsningarna på våra förskolor och skolor behövs! (mer…)