Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Tack!

Till alla er som arbetat i valrörelsen,tack! Vilket fantastiskt arbete vi gjort tillsammans. Vi har utan tvekan den bästa folkrörelsen och vi har gjort en riktigt bra valrörelse där vi knackat dörr, haft ringstuga, stått på torg och tågstation och så mycket mycket mer. Ni ska sträcka på er och känna er stolta, stolta över vad vi tillsammans klarat av.

Dan Berger
Ordförande
Kristianstads Arbetarekommun

En jämlik kunskapsskola!

Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan och vi socialdemokrater tycker att det nödvändigt att personalen ges förutsättningar att leva upp till förskolans läroplan. Vi kommer att se till att riktlinjer tas som ger förskollärare, men även barnskötare tid för arbetslagsplanering och för att planera och utveckla verksamheten. Vi vill fortsätta satsningen på ett språkutvecklande arbetssätt och här spelar utbyggnaden av förskolebibliotek spelar en viktig roll. (mer…)

S-kvinnor tar kampen för ett jämställt samhälle!

Och vi vet att det krävs en socialdemokratisk regering för att fortsätta Sveriges utveckling mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Vår politik bygger på välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Du ska ha trygghet på jobb, om du blir arbetslös ska din arbetslöshetsförsäkring ge dig ett rimligt inkomstskydd och blir du sjuk ska du ha en fungerande sjukförsäkring som ger dig förutsättningar att bli frisk. (mer…)

Rö(s)ta för fortsatt välfärd!

Den 9/9 är det dags att gå till valurnorna – ett val som är viktigare än någonsin. En stor skiljelinje går mellan fortsatta satsningar på välfärden kontra skattesänkningar. Men detta val handlar också om synen på människans lika värde, villkor och möjligheter. Vi Socialdemokrater värnar om lagen om anställningsskydd, vi vill ha trygga anställningar med kollektivavtal, inte förändrade turordningsregler. Vi vill inte att visstidsanställningar skall staplas på varandra.  Vi vill ha trygga anställningar som gör det möjligt för människor att bygga upp sin framtid. Det är så vi skapar trygghet. (mer…)

Vi ska anställa fler personer i äldreomsorgen

Under de senaste fyra åren har det hänt mycket positivt inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Fokus har varit att hålla en god kvalitet och bryta ofrivillig ensamhet, samtidigt som vi möter den demografiska utvecklingen. Vi har gjort det genom att utveckla det förebyggande arbetet. Idag finns det 17 mötesplatser man kan besöka för att delta i olika aktiviteter. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett hälsosamt åldrande genom fler mötesplatser, i samverkan med ideella föreningar. (mer…)