Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Barnen och ungdomarna är vår framtid!

Barnen och ungdomarna är vår framtid!

Urbaniseringen är en stark global trend i dagens värld. Idag lever runt 50 % av jorden invånare i städer och 2050 beräknas 70 % av vara stadsbor. I många av världens städer är kampen för överlevnad den avgörande frågan. De ekonomiska och sociala utmaningarna är tydliga även i Europa. Här behövs också befintlig infrastruktur och konsumtionsmönster ställas om till att bli mer långsiktigt hållbara. Klimatutmaningen är kanske den viktigaste utmaningen som vi står inför. (mer…)

Nu börjar nog sommaren på riktigt!

Nu börjar nog sommaren på riktigt!

Ett läsår avslutas nu med skolavslutningar runt om i kommunen. För mig som ordförande i barn- och utbildningsnämnden har det blivit ytterligare ett år med samtal med många av dem som tillbringar en stor del av sina dagar i förskolans och skolans värld. Det är alltid lika givande att möta barn, elever, lärare, skolledare och andra professionella i förskolor och skolor. Min enkla slutsats är att det uträttas stordåd i skolan varje dag! (mer…)

Röda Rosen ställer en enkel fråga

Röda Rosen ställer en enkel fråga

Är det någon som minns vad Alliansregeringen åstadkom förutom jobbskatteavdragen 1,2,3,4 och 5? Jo, det förstås, avskaffandet av fastighetsskatten vilket gjorde de redan förmögna i Stockholms mer välbeställda områden ännu mer välbeställda. Jag får naturligtvis inte heller glömma bort försämringen av A-kassan och sjukförsäkringens skamliga streck för hur lång tid man får vara sjuk. Ja, jobbskatteavdragen ledde dessutom till att pensionärer nu betalar högre skatt än de som inte är pensionärer. En egendomlighet i sig som heter duga, men som S-MP- regeringen gör allt för att rätta till. (mer…)

Det ska vara gött att leva i Kristianstad

Det ska vara gött att leva i Kristianstad

Aldrig förr har så många haft anledning att tacka Sven Hansson, som byggde och lade grunden för det ABK som skapade goda boendevillkor och med stort socialt ansvar fördelade bostäderna efter behov. ABK är en allmännytta bland de främsta i landet, ett arv som bland annat Lars Persson (M) och Sven Erik Bergkvist (S) förvaltat och utvecklat till gagn och stolthet för hyresgäster och blivande. (mer…)

Klimatkommunen Kristianstad skall märkas!

Klimatkommunen Kristianstad skall märkas!

Kristianstad kommun ligger i många avseenden långt fram när det gäller klimatarbetet. Men vi har ett antal utmaningar framför oss, exempelvis gällande hållbara transporter. Kommunens klimatarbete behöver stärkas utåt och vi måste bli bättre på att kommunicera det klimatarbete som de facto framgångsrikt bedrivs. Kristianstad har de senaste åren tappat i miljöranking och här har vi ett arbete att göra. (mer…)