Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Vi tar klimatutmaningen på allvar!

Utsläppen ifrån transportsektorn är en stor utmaning för Sverige. För att vi skall få ett socialt och ekonomiskt hållbart Sverige, är det viktigt att resor sker på ett miljöanpassat och effektivt sätt. Därför är det viktigt att vi i Sverige är drivande i arbetet för en omställning till förnyelsebara bränslen. Här ligger ett stort ansvar på våra kommuner – det handlar om att vilja!

(mer…)

Våren är på väg!

Ja, så bör nog ropen skalla av många skäl. Nu på Första maj kan det ju vara särskilt lämpligt.

Nu blir dagarna ljusare och längre. Efter hand ska det nog komma lite vårvärme och ljumma vårvindar också. Snart är bokskogen grön och rapsfälten gula. Så mycket vackrare finns nog inte i detta landskap som är vårt. (mer…)