Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

I en jämlik skola ska alla elever ha möjligheten att nå kunskapsmålen

Sedan Sverige låg i topp i PISA-undersökningarna vid millennieskiftet har skolresultaten sjunkit fram till 2016, då resultaten äntligen börjat vända uppåt. Svenska elever presterar nu över eller på genomsnittlig nivå jämfört med övriga OECD-länder avseende alla tre kunskapsområdena, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. (mer…)

Är det avsaknad av egen politik?

Är det avsaknad av egen politik som gör att moderaterna försöker plocka billiga poäng genom bristande information och rena felaktigheter?
Vi har både i Kristianstadsbladet och i sociala medier kunnat läsa att moderaternas Caroline Hedenström, vice ordförande i omsorgsnämnden, är kritisk till en fast avtalstid för det nya vård och omsorgsboendet som nu håller på att handlas upp. I det Caroline Hedenström säger finns brister och rena felaktigheter. (mer…)

Rösta för demokratins skull!

Den 17 september väljer vi representanter till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Att använda sin möjlighet att påverka handlar om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta för det som är viktigt för dig och det du värdesätter. (mer…)