Rösta för schyssta villkor på arbetet – Rösta S på söndag!

Vi är kommunalpolitiskt aktiva med lång erfarenhet av många av de frågor vi har att ansvara för. Det handlar ofta om stora ekonomiska belopp och det handlar om en god hushållning av våra tillgångar. Kommunen handlar upp varor och tjänster för mångmiljonbelopp. Just nu investeras faktiskt miljardbelopp i nya förskolor och skolor. Eftersom kommunen inte själv bygger är det tjänster som upphandlas. (mer…)

Rösta för fred, frihet och feminism!

Vi vill att våra döttrar och söner ska växa upp i ett samhälle och ett Europa där det råder frihet, tolerans, jämställdhet och solidaritet. Barnen som föds in i Europa samarbetet är Europeiska medborgare. De växer upp med friheten till att kunna arbeta, studera och resa fritt inom EU. En frihet som flera av oss och nästa generation tar för given. Den 24 maj 1919 infördes kvinnlig rösträtt i Sverige, vilket alltså innebär att vi firar 100-årsjubileum i år. Att kvinnor skulle få rösträtt var inte självklart. Kampen för rösträtten var inte enkel och pågick i många år. (mer…)

Allvarlig incident under vårt 1:maj firande

Idag på 1:a maj så utsattes vårt firande av en störning där medlemmar ur en rasistisk organisation som är aktiv i Kristianstad, kastade en kraftig smällare bredvid scenen under majtalet. Inga personer, varken åskådare eller arrangörer blev skadade men vi ser väldigt allvarligt på händelsen då den har för avsikt att skapa rädsla och förhindra oss att utöva våra demokratiska rättigheter.

Det är särskilt hänsynslöst att sådana provokationer sker när vårt arrangemang är speciellt inriktat mot barnfamiljer med tivoli och musikuppträdande för barn.

Händelsen är självklart polisanmäld och vi hoppas att händelsen inte vållar för mycket oro för de personer som utsattes för den.

/Styrelsen
Kristianstads Arbetarekommun

-En offensiv (S)atsning på klimatet!

-Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga – en fråga som måste prioriteras väldigt högt!

Sverige ska vara en föregångare och bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi har ett gemensamt ansvar för att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Budgeten av Moderaterna och Kristdemokraterna som togs av riksdagen inför 2019 innebar en mycket stor nedskärning av klimatanslagen, exempelvis drogs stödet ner till solceller.  Mot bakgrund av detta genomför nu den S-ledda regeringen omfattande investeringar gällande klimatfrågan. Vi är en bra bit på väg, men det är inte tillräckligt. (mer…)

Vi säger nej till svarta tjänster – men ja till vår gemensamma välfärd!

Att köpa svarta tjänster är att stödja en svart marknad, det är väl bekant för de allra flesta. Från vårt S- märkta perspektiv innebär det att förutsättningarna för schyssta villkor på jobbet undergrävs och att pengar hålls undan den vita ekonomin, den ekonomi som finansierar alla våra gemensamma nyttigheter. Ett köp av en svart tjänst innebär alltså direkt mindre pengar till bland annat äldreomsorgen. Det här behöver naturligtvis vi i kommunen också hjälpa till med att motarbeta, tillsammans med andra, inte minst polisen. (mer…)

Motion om Kristianstad som MR-kommun

Här motionen som stämplades in vid Kristianstads kommunfullmäktige 2019-03-12

Inrätta en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, med syftet att Kristianstads kommun ska bli en MR- kommun

Sverige har ratificerat flertalet konventioner och fördrag gällande mänskliga rättigheter. Dessa konventioner påverkar arbetet i Sverige, våra regioner och kommuner. När vi ratificerar olika konventioner innebär det att vi åtar oss att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och inkluderar alla. Det innebär att Kristianstads kommun har ett ansvar för alla som vistats här och deras mänskliga rättigheter. (mer…)