Anders Tell och Fredrik Winberg: Om rättscentrum och vallskydd

Länsstyrelsen har nu yttrat sig till Kristianstads kommun över förslaget till detaljplan för Rättscentrum. Samtidigt som yttrandet skickades till kommunen informerades hela världen genom ett pressmeddelande som även publicerades på Länsstyrelsens twitterkonto. Vi finner förfarandet högst märkligt.

I twitterkommentaren ifrågasätter ansvarig tjänsteperson om en så samhällsviktig verksamhet som Rättscentrum kan placeras innanför de vallar som ska skydda Kristianstad. Olika uttalanden i media av samma handläggare har därefter inte bidragit till att bringa klarhet i frågan. (mer…)

Vad ska bort, Peter Johansson?

När Kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade om budgeten för 2021, i förra veckan, sa Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Johansson att kommunen ska koncentrera sig på sin ”kärnuppgift”. Det där är ganska vanligt i de moderata högtidstalen, just vikten av att kommunerna ska ägna sig åt en ”kärnuppgift”. Underförstått ligger att kommunen gör väldigt mycket onödigt. Jag frågade Peter Johansson vad det är som ska bort. Något svar fick jag inte så jag ställer samma fråga igen. Vad är det som ska bort? (mer…)

Initiativärende: Satsa på friluftsbadet i Huaröd

Initiativärende, Kommunstyrelsen, 2020-11-18

Kristianstad är som vi alla väl känner till en vidsträckt kommun. Drygt hälften av befolkningen bor i staden eller stadsnära och den andra hälften i basorter, mindre orter och på landsbygd. Det finns ett brett politiskt samförstånd om att det ska vara möjligt att leva och verka i hela kommunen. Det är en stor och viktig uppgift för oss politiker att också ta det uppdraget på allvar och i handling verka för det. Stad och land är ömsesidigt betroende av varandra och berikar varandra. Den natur vi har är en oerhörd tillgång. Det småskaliga tillför stora värden till vår livsmiljö. Det är vår uppgift att stödja det småskaliga, därför har vi ett brett utbud av kommunal service i hela kommunen, med allt ifrån skolor, äldreboenden till bibliotek och friluftsbad. (mer…)

Kristina Lindbåge: Vi står inför ett vägval

Anförande av Kristina Lindbåge, omsorgsnämndens vice ordf i samband med budgetfullmäktige i Kristianstad 2020-11-10

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare i omsorgen för era insatser det gångna året.
TACK till Kristianstads invånare, företagare och föreningar med flera som har visat på en STOR omsorg och handlingskraft kring våra sköra äldre, utsatta riskgrupper och för den omsorg ni visat för varandra.

ALLA har tillsammans gjort sitt yttersta för att stötta omsorgen och de behov vi haft för att minska smittan och göra karantän och det begränsade livet mer socialt utan fysisk närhet. (mer…)

Helen Persson: Agenda-2030 och de globala målen för en hållbar utveckling!

Världens agenda – vår agenda. 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger,  rädda vår planets ekosystem och klimat.

Detta ärade fullmäktige var 2015 nu står vi här november 2020.
Vi skulle påbörjat att arbeta med Agenda 203- arbetet i januari 2020.  Det var riggat för föreningar och för de medarbetena som arbetar miljöstrategiskt. Vad hände sedan?
Arbetet stod stilla, de ideella föreningarna började höra av sig både genom att ringa och skriva debattartiklar till media. Känns fantastiskt att vi har dessa ideella föreningar som skapat tryck bland annat kring arbetet med Agenda 2030 för vår kommun! (mer…)

Budget 2021: Sabina Månsson Hultgren vice ordf Arbete och Välfärd

Anförande budgetfullmäktige 2020-11-10

Ja då var vi här redan i november och 2021 står runt hörnet. Aldrig trodde jag ett år kunde gå så fort och samtidigt så sakta som 2020 har gjort. 2020 detta år då pandemin slog klorna i oss alla. Året som mest har bestått utav att vi alla ska förstå hur viruset fungerar och sen har vi avbokat, ombokat och ställt om. Flexibilitet har varit ett nyckelord 2020 och med det sagt vill jag börja med att tacka alla som är anställda inom arbete och välfärdsförvaltningen, jag vill tacka dem för deras fantastiska arbete, deras flexibilitet och deras engagemang för att vi ska klara av detta året så bra som det går. Det har inte alltid varit roligt men vi hoppas att kunna ta igen det i framtiden, därför får vi försöka hålla i och hålla ut tillsammans. Även ett stort tack till alla andra anställda inom kommunens olika verksamheter. (mer…)