Rekordstor budgetsatsning på Sveriges pensionärer

I Sverige finns det över två miljoner pensionärer, i Skåne ungefär 267 000. De har varit med och byggt upp vårt land och ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen.

Därför gör regeringen en rekordstor budgetsatsning på äldres ekonomiska trygghet; vi sänker skatten för 1,5 miljoner pensionärer och höjer bostadstillägget för de som har det tuffast. (mer…)

I en jämlik skola ska alla elever ha möjligheten att nå kunskapsmålen

Sedan Sverige låg i topp i PISA-undersökningarna vid millennieskiftet har skolresultaten sjunkit fram till 2016, då resultaten äntligen börjat vända uppåt. Svenska elever presterar nu över eller på genomsnittlig nivå jämfört med övriga OECD-länder avseende alla tre kunskapsområdena, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. (mer…)

Är det avsaknad av egen politik?

Är det avsaknad av egen politik som gör att moderaterna försöker plocka billiga poäng genom bristande information och rena felaktigheter?
Vi har både i Kristianstadsbladet och i sociala medier kunnat läsa att moderaternas Caroline Hedenström, vice ordförande i omsorgsnämnden, är kritisk till en fast avtalstid för det nya vård och omsorgsboendet som nu håller på att handlas upp. I det Caroline Hedenström säger finns brister och rena felaktigheter. (mer…)