Värdig vård utan tankar på vinstuttag!

Har styret någon gemensam politisk ambition om att säkra vård och omsorg för våra äldre och funktionshindrade?

Vi ser stora behov för våra äldre att få trygga boende framöver, att få en god vård utifrån sjukdomsbehov som ökar. Vi ser också att vi kommer behöva boende för barn med särskilda behov och platser för personer där ensamheten skapar sjukdom. Stora utmaningar, så långt är nog borgerliga styret och Socialdemokraterna överens. (mer…)

Bostaden – en mänsklig rättighet

FN- initiativet ”The Shift” får allt mer uppmärksamhet. Det handlar om människors rätt till en bostad, det handlar om att bostaden är en mänsklig rättighet och inte förminskas till att bara vara en handelsvara. I Sverige har vi tagit det här på stort allvar. Allmännyttan har varit ledande i att bygga bort misär och kunnat erbjuda hyreslägenheter till rimliga priser. Det vi ser nu är hur andra aktörer breder ut sig, där den mänskliga rättigheten ”bostad” inte sätts i första rummet. Därför måste alla krafter ägnas åt att motverka att bostäder förvandlas till vinstmaskiner. Här i Kristianstad kan det bland annat handla om att värna vår allmännytta, ABK. (mer…)

Kristianstads vattenrike 30 år

“Det är en storhet i detta Vattenrike… …som låter frihet spela i själen” skrev zoologen och författaren Carl Fries 1958. När Carl von Linné genomförde sin skånska resa 169 år tidigare besökte han Kristianstad först i maj och när han återkom den 28 juli mötte han en blomsterprakt då han “nu kom till Isternäset, där jag stannade i förundran, då jag såg, att nästan allt det låga gräset, som växte där som vattnet stått över vintern inom förenämnde blåstarr, var helt och hållit av denna rara örten, som gjorde dyen helt grön och växte hundrafalt ömningare än i Frankriket”. (mer…)

Karin, ordet du söker är demokrati!

Jag har främst två invändningar mot Karin Björkmans debattartikel i Kristianstadsbladet den 13 augusti. Bägge är tyvärr lika allvarliga.

Min första invändning handlar om sakfelen, som tyvärr är lika grava som många. Karin Björkman skriver bland annat att vi socialdemokrater misskött ekonomin under de snart fem vi suttit i regeringsställning. Detta saknar helt och hållet grund.

Sedan regeringen tillträdde och Magdalena Andersson blev finansminister har vi nämligen betat av det budgetunderskott moderaterna lämnad efter sig, och där vi nu har ordning och reda i statsfinanserna. Det är förvisso inte första gången som en socialdemokratiskt ledd regering städar upp statsfinanserna efter en borgerlig dito. Faktum är att borgerliga regeringar lämnat efter sig underskott vid tre tillfällen av tre möjliga, och där socialdemokratiskt ledda regeringar sedan har vänt underskott till överskott. (mer…)

Så kan stadens centrum utvecklas!

Det är enkelt att peka ut mycket positivt som skett i vår kommun under en lång följd av år. Besöksmålen stärks och kommunen har utvecklats till en riktigt bra plats att förlägga stora evenemang till. Vi har en av landets mest attraktiva högskolor, med många sökande. Till Krinova, med profilområdena Mat, Miljö och Hälsa, söker sig allt fler företag. Vattenriket lockar allt fler besökare, för att nu nämna några exempel av det vi ser som positivt. Vi lever i en attraktiv bygd, det är grundtonen i vår kommuns utveckling. (mer…)

Välfärden ska finnas där när vi behöver den

När välfärden omfattar alla ökar vår frihet. Då kan vi förverkliga våra drömmar. Det kan vara att byta arbete, starta företag, bilda familj, flytta eller börja studera. En generell välfärd som ska omfatta alla kostar pengar. För oss socialdemokrater betyder det att vi kommande år måste prioritera välfärden före skattesänkningar.

Vi socialdemokrater satsar på arbete och utbildning. För när vi arbetar och betalar skatt bidrar vi till vår gemensamma välfärd. För oss socialdemokrater är det också viktigt med trygga arbeten – som leder till semester och schyssta villkor. När allt för många är utan arbete satsar vi på åtgärder som ökar människors möjligheter att få ett arbete. De extratjänster i välfärden vi haft har gjort nytta och fler kan gå vidare till utbildning eller arbete. (mer…)