Förläng avtalet med den skånska IVA-ambulansen

Den enda IVA-ambulansen försvinner den 1 maj. Vi socialdemokrater kräver att uppdraget förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp.

Den borgerliga alliansen som styr Region Skåne har valt att inte förlänga uppdraget för Skånes enda IVA-ambulans. Istället ska en ny organisation för transporter av intensivvårdspatienter byggas upp. Men ingen risk och konsekvensanalys är gjord, ingen facklig samverkan har skett och de i vården som använder IVA-ambulansen har inte varit delaktiga i beslutet. Vi socialdemokrater kräver därför att uppdraget för den befintliga IVA-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp och vi kräver också att den nya organisationen av IVA-transporter förankras med den berörda vårdpersonalen.

(mer…)

Om Centrala reningsverket

Under hösten 2020 uppdagades bristerna när det gäller ombyggnaden av Centrala reningsverket (CRV). Det är kommunens hittills största investering och detta politiska debacle är väl känt vid det här laget. Tekniska nämnden beslutade att genomföra en granskning av projektet och anlitade en utomstående konsult för uppdraget. CRV är inget fiasko men är planerat, utan förankring, för större nyttor än vad politiken förmått att budgetera för. Varken nuvarande kommunstyre eller det historiska ledarskapet är utan ansvar för den tappade kontrollen. Det är ett ingenjörstekniskt stordåd, men som tillåtits överskrida de ramar som beslutats. Förmodligen kommer tiden ge satsningen rättfärdigande. Att skapa till det gemensamma är i grunden förenat med positiva effekter om man ser till kommunens övergripande intressen. Men investeringen är större än de ramar som politiken satt. Oavsett hur bra funktionen blir är denna ordning inte önskad och kanske viktigast är hur VA-taxan kommer påverkas. (mer…)

Barbackaområdet: Hur vill vi ha det där?

Om lite mer än ett år står det nya badhuset klart och Tivolibadet stänger. Tiden går fort och snart är vi där. För en dryg månad sedan pekade vi socialdemokrater i ett debattinlägg på några utvecklingsmöjligheter för området. Vi betonade de gröna värdena, kopplingen till Vattenriket, barnkulturhuset Barbacka och utbildning, där kommun och högskola nu ska utreda förutsättningarna för en etablering på ställverkstomten. (mer…)

Om delad hemtjänst, omvårdnad och service

Alliansen i Omsorgsnämnden vill införa en verksamhetsförändring som rör hela kommunens hemtjänst och som innebär en uppdelning av städ tvätt och inköp och omvårdnad. Detta förslag berör 500 medarbetare och alla som har hemtjänst i kommunen. Det här är ett förslag som diskuteras sedan flera år tillbaka. Trots år av diskussion tycks det fortfarande finnas många frågetecken. Som varför så bråttom att genomföra detta förslag nu, under pågående pandemi? (mer…)

Ska M och KD skära igen i äldreomsorgen?

Vi läser att M och KD vill satsa mer på äldreomsorgen, närmare bestämt 4 miljarder redan i år. Det är naturligtvis välkommet med mer resurser till äldreomsorgen, om detta tycks alla partier vara överens. I ord. Den väsentliga frågan att ställa är vad det betyder i praktiken?

I den S-ledda Regeringens budget för i år finns just en äldreomsorgssatsning på 4 miljarder. För Kristianstads kommuns del innebär det ett tillskott på 38 miljoner kronor. Det är pengar som kan göra verklig nytta i äldreomsorgen. Innebar det nu att äldreomsorgen fått 38 nya miljoner i vår kommun? Svaret är dessvärre nej! Det av moderaterna och kristdemokraterna på riksplanet nu nymornade intresset för äldreomsorgen har inte nått fram till partikollegorna i Kristianstad. (mer…)

Bibliotek är viktiga demokratibärare!

I Kristianstadsbladet på kultursidorna 17 februari skriver Lida Starodubtseva fint om de besök som hon och hennes nioåriga dotter gjort på det nu nedlagda Linderöds bibliotek och hur mycket de saknar besöken där. Hon frågar sig om fina ord som ”Bibliotek är viktiga demokratibärare” betyder någonting längre. Samtidigt som det pratas om läsfrämjande åtgärder stängs bibliotek. Skribenten och Linderödsbon Lida Starodubtseva saknar biblioteket i sin by, och har svårt att förstå varför det stängdes. (mer…)